شرکت پارس ریل سپهر در سال 1386 با هدف تامین نیازهای داخلی به قطعات و ملزومات صنعتی باعنوان پایکار صنعت سپهر فعالیت خود را آغاز نمود
از سال 1392 با نام پارس ریل سپهر مجددا به ثبت رسید
در شرکت ما باور بر این است که باید از توان مهندسی در تامین کالاهای مورد نیاز مراکز و پروژه های صنعتی بهره برد و در این راستا،شناخت تجهیزات و کالاهای صنعتی را از ارکان اصلی فعالیت « مهندسی – بازرگانی » خود قرار داده و با پشتوانۀ تجربیات و ارتباطات قرین دو دهه فعالیت مدیران شرکت ، تیمی منسجم از مهندسان خبره و شرکتهای مهندسی ، گرد آورده ایم

ما معتقدیــم می توانیم و تاکنون نیز توانسته ایم با وجود مشکلات عدیده در حوزه تامین قطعات و تجهیزات، این مهم را به انجام رسانیم
در چنین شرایطی توان شرکت در حوزۀ تامین قطعات اصلی تولید کنندگان معتبر اروپایی و آسیایی نیز به کار گرفته شده و موفق به برقراری ارتباطات گسترده و مطمئن در این خصوص شده است
به یقین داشتن دید تخصصی در بازرگانی بین المللی از یک سو و اعتقاد به کار مهندسی از سوی دیگر،موجبات اطمینان خاطر مشتریان این شرکت را فراهم آورده است
ما معتقدیم مشتریان ما،شرکای استراتژیک ما در نیل به اهداف مشترک هستندو با صداقت حرفه ای و تشریک تجربیات ،روابط تجاری بلند مدتی ایجاد می گردد که اساس توسعۀ فراگیر و موثر برای صنایع مختلف می باشد

عمدۀ فعالیتهای شرکت عبارت است ارائه خدمات مهندسی (طراحی و مهندسی معکوس و ساخت و مونتاژقطعات )بازرگانی و تامین قطعات وتجهیزات مورد نیاز واگنهای مسافری و باری و مترو و همچنین ارائه خدمات جانبی از جمله انجام کلیه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بر اساس نیاز مشتریان در کنار تامین تجهیزات ، با توجه به روابط گستردۀ بین المللی ، امکان استفاده از توان شرکتهای خارجــی (به ویژه شرکتهای کره ای ) در مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های ریلی با هدف وارد نمودن تکنولوژی روز و گسترش دانش فنی داخلی در کنار ظرفیت های عظیم کشور (نیروی انسانی متخصص و هوشمند– منابع زیر زمینی سرشار) وجود دارد که بر اساس نوع پروژه و نیازهای مربوطه ، جزئیات شرایط ارائه خدمات ، قابل مذاکره و بررسی می باشد